Tournament
Rank Points Score Category
PGA Atlantic - Zone Championship 2023 21 3 152 F
PGA Atlantic - HPC 2023 6 6 152 H
PGA of Canada - Atlantic Zone Championship 2019 13 6 150 F
PGA of Canada - Atlantic Zone Championship - 2018 13 6 151 F
PGA of Atlantic Assistants 2016 6 6 152 H
PGA Atlantic Assistants Championship 2015 6 3 147 H