Tournament
Rank Points Score Category
PGA of Canada - Seniors Championship 2023 28 5 222 D
PGA Seniors' Championship of Canada - 2021 24 5 222 D
PGA of Canada - BC Zone Championship 2017 15 8 149 E
PGA Seniors' Championship of Canada 2017 11 7 214 D
PGA Seniors' Championship of Canada 2016 34 3 228 D
PGA Seniors' Championship of Canada 2013 28 5 228 D
PGA of BC Zone Championship 2012 22 5 222 E