Banner d108bea7 26ab 45f3 b3f1 ef03436e0018
Tournament
Rank Points Score Category
PGA Seniors' Championship of Canada - 2021 35 3 229 D
PGA Seniors' Championship of Canada - 2019 19 6 217 D
PGA Championship of Canada - 2019 31 3 N/A A
PGA of Canada - Ontario Championship 2018 21 5 150 E
PGA Championship of Canada 2018 17 10 144 A
PGA Seniors' Championship of Canada 2017 11 7 214 D
PGA Assistants' Championship of Canada 2016 29 6 224 C
PGA Seniors' Championship of Canada 2016 6 17 218 D
PGA of Ontario Championship 2016 22 5 145 E
PGA Senior's Championship of Canada 2015 11 7 214 D
PGA Championship of Canada - 2015 36 3 157 A
PGA Club Professional Championship of Canada 2014 32 3 228 C
PGA of Ontario CPC (Fall Ch'p) 2014 2 12 143 G
PGA of Ontario Championship 2014 15 8 148 E
PGA of Ontario CPC (Fall Ch'p) 2013 8 6 73 G
PGA of Ontario Championship 2013 22 5 147 E
PGA of Ontario CPC (Fall Ch'p) 2012 5 9 75 G
Ontario PGA Championship 2009 12 8 146 E