Tournament
Rank Points Score Category
PGA Atlantic - Zone Championship 2022 10 7 149 F
PGA Atlantic - HPC 2022 2 10 149 H
PGA of Canada - Ottawa Zone Championship 2019 22 3 158 F
PGA of Canada - Ottawa Valley HPC 2019 8 1 158 H
PGA Seniors' Championship of Canada - 2019 32 3 226 D
PGA of Canada - Ottawa Zone Championship - 2018 16 3 160 F
PGA of Canada - Ottawa CPC - 2018 7 1 160 H
PGA Seniors Championship of Canada 2018 40 3 226 D
PGA of Canada - Ottawa Zone Championship 2017 21 3 159 F
PGA of Canada - Ottawa CPC 2017 11 1 159 H
PGA Seniors' Championship of Canada 2016 26 5 226 D
PGA of Ottawa Championship 2016 21 3 161 F
PGA of Ottawa CPC 2016 11 1 161 H
PGA of Ottawa Zone Championship 2015 21 3 151 F
PGA of Ottawa CPC 2015 9 3 151 H
PGA of Ottawa Championship 2014 6 11 151 F
PGA of Ottawa CPC 2014 4 8 151 H
PGA Championship of Canada 2014 17 5 17 A
PGA CPC of Canada 2013 37 3 223 C
Ottawa Valley PGA Zone Championship 2013 10 7 145 F
Ottawa Valley PGA CPC Championship 2013 8 4 145 H
PGA Championship of Canada 2013 33 0 N/A A
PGA Club Professional Championship of Canada 2012 13 12 222 C
Ottawa Valley PGA Zone Championship 2012 1 20 143 F
Titleist & FootJoy Ottawa Valley Zone Championship 2011 7 10 144 F
Canadian PGA Club Professional Championship 2010 21 6 220 C
Titleist & FootJoy Ottawa Valley Zone Championship 2010 11 6 150 F
Titleist & FootJoy Ottawa Valley Zone Championship 2009 17 5 150 F
Titleist & FootJoy Ottawa Valley Zone Championship 2008 16 5 147 F