Tournament
Rank Points Score Category
PGA of Canada - Seniors Championship 2023 9 11 210 D
PGA of BC - HPC 2022 4 10 148 G
PGA of BC- Zone Championship 2022 24 5 148 E
PGA of Canada - BC Zone HPC 2019 13 3 148 G
PGA of Canada - BC CPC - 2018 15 3 150 G
PGA of Canada - BC CPC 2017 5 9 145 G
PGA Club Professional Championship of Canada 2015 39 3 229 C
PGA of Alberta Championship 2014 8 11 146 E