Tournament
Rank Points Score Category
PGA of Ottawa - Zone Championship 2023 16 5 160 F
PGA of Ottawa - HPC 2023 8 4 160 H
PGA of Canada - PGA Championship 2023 38 3 148 A
PGA of Ottawa - Zone Championship 2022 21 3 161 F
PGA of Ottawa - Assistants' Championship 2022 5 7 76 H
PGA of Ottawa - Zone Championship 2021 14 6 150 F
PGA of Ottawa - Assistants' Championship 2021 2 10 71 H
PGA of Canada - Ottawa Zone Championship 2019 8 9 150 F
PGA of Canada - Ottawa Assistants 2019 4 6 74 H
PGA of Canada - Ottawa Zone Championship - 2018 15 3 159 F
PGA of Canada - Ottawa Assistants' - 2018 9 1 159 H
PGA of Canada - Ottawa Zone Championship 2017 2 15 148 F
PGA of Canada - Ottawa Assistants' 2017 2 10 148 H
PGA Assistants' Championship of Canada 2016 10 15 213 C
PGA of Ottawa Championship 2016 1 20 141 F
PGA of Ottawa Assistants 2016 1 12 141 H
PGA Championship of Canada 2016 28 5 151 A
PGA Assistants' Championship of Canada 2015 33 3 223 C
PGA of Ottawa Zone Championship 2015 1 20 139 F
PGA of Ottawa Assistants Championship 2015 1 12 139 H
PGA of Ottawa Championship 2014 8 9 152 F
PGA of Ottawa Assistants' 2014 4 8 152 H
Ottawa Valley PGA Zone Championship 2013 20 5 149 F
Ottawa Valley PGA Assistants' Championship 2013 6 6 149 H
Titleist & FootJoy Ottawa Valley Zone Championship 2011 14 6 149 F
Titleist & FootJoy Ottawa Valley Zone Championship 2009 11 6 148 F