Tournament
Rank Points Score Category
PGA of Ontario - Zone Championship 2023 7 12 142 E
Ontario PGA Championship 2011 14 8 145 E
Ontario PGA Championship 2010 5 14 139 E
Ontario PGA Championship 2009 17 6 147 E
Ontario PGA Championship 2008 19 6 144 E