Banner d108bea7 26ab 45f3 b3f1 ef03436e0018
Tournament
Rank Points Score Category
PGA Atlantic - HPC 2023 11 1 156 H
PGA Atlantic - Zone Championship 2021 9 8 143 F
PGA Atlantic - HPC 2021 2 10 143 H
PGA of Canada - Atlantic Zone Championship 2019 19 5 154 F
PGA of Canada - Atlantic HPC 2019 9 3 154 H
PGA of Canada - Atlantic Zone Championship - 2018 13 6 151 F
PGA of Canada - Atlantic CPC - 2018 2 5 145 H
PGA of Canada - Atlantic CPC (Tour Ch'p) 2017 7 1 157 H
PGA of Canada - Atlantic Zone Championship 2017 10 7 148 F
PGA Club Professional Championship of Canada 2016 25 6 237 C
PGA of Atlantic CPC (Player's Ch'p) 2016 1 12 146 H
PGA of Atlantic Championship 2016 13 5 150 F
PGA Atlantic Assistants Championship 2015 4 5 142 H
PGA Atlantic Zone Championship 2015 9 8 145 F
PGA Assistants' Championship of Canada 2014 29 6 226 C
Atlantic PGA Assistants Championship 2014 5 7 152 H
PGA Atlantic Zone Championship 2014 17 5 154 F
Atlantic PGA Assistants' 2013 7 5 155 H
PGA Atlantic Zone Championship 2013 7 10 143 F
Atlantic PGA Assistants' Championship 2012 5 7 147 H