2019 SCGA Saturday Team Play : Region 1 Group 13 Tee Sheet

Los Coyotes vs California - Sat, March 9

Print
Los Coyotes Country Club (Valley/Vista)
Players
Print
Los Coyotes Country Club (Valley/Vista)
Player Tee Other Players
Alex S Jeon White - Sa TP Eric Cho + Peter Bickers + Tsung Hua Yen
Andy Yoo White - Sa TP David Nott + Michael Im + William Boyle
Arthur Lee White - Sa TP Edward Lee + John Huh + Yong (Bob) Cho
Byung Kim White - Sa TP In Cha + Jin Kim + Ki Song
David Nott White - Sa TP Andy Yoo + Michael Im + William Boyle
David Southerland White - Sa TP Hector Zamudio + Kevin Jang + Yung Cho
Edward Lee White - Sa TP Arthur Lee + John Huh + Yong (Bob) Cho
Eric Cho White - Sa TP Alex S Jeon + Peter Bickers + Tsung Hua Yen
Hector Zamudio White - Sa TP David Southerland + Kevin Jang + Yung Cho
Hubert Chow White - Sa TP Jung Yun + Min Soo Shin + Thomas Lee
In Cha White - Sa TP Byung Kim + Jin Kim + Ki Song
Jeff Allen White - Sa TP Kennith Kim + Kyu Oh + Simon Tsang
Jin Kim White - Sa TP Byung Kim + In Cha + Ki Song
John Huh White - Sa TP Arthur Lee + Edward Lee + Yong (Bob) Cho
Jung Yun White - Sa TP Hubert Chow + Min Soo Shin + Thomas Lee
Justin Lee White - Sa TP Mark Bickers + Nitin Patel + Raphael Yeung
Kennith Kim White - Sa TP Jeff Allen + Kyu Oh + Simon Tsang
Kevin Jang White - Sa TP David Southerland + Hector Zamudio + Yung Cho
Ki Song White - Sa TP Byung Kim + In Cha + Jin Kim
Kyu Oh White - Sa TP Jeff Allen + Kennith Kim + Simon Tsang
Mark Bickers White - Sa TP Justin Lee + Nitin Patel + Raphael Yeung
Michael Im White - Sa TP Andy Yoo + David Nott + William Boyle
Min Soo Shin White - Sa TP Hubert Chow + Jung Yun + Thomas Lee
Nitin Patel White - Sa TP Justin Lee + Mark Bickers + Raphael Yeung
Peter Bickers White - Sa TP Alex S Jeon + Eric Cho + Tsung Hua Yen
Raphael Yeung White - Sa TP Justin Lee + Mark Bickers + Nitin Patel
Simon Tsang White - Sa TP Jeff Allen + Kennith Kim + Kyu Oh
Thomas Lee White - Sa TP Hubert Chow + Jung Yun + Min Soo Shin
Tsung Hua Yen White - Sa TP Alex S Jeon + Eric Cho + Peter Bickers
William Boyle White - Sa TP Andy Yoo + David Nott + Michael Im
Yong (Bob) Cho White - Sa TP Arthur Lee + Edward Lee + John Huh
Yung Cho White - Sa TP David Southerland + Hector Zamudio + Kevin Jang